Voor- en naschoolse opvang

De school biedt als extra dienst het gebruik van de voor-en naschoolse opvang aan.

De begeleiders van de opvang zijn juf Shauni T., juf Lissa, juf Greet en juf Sabine. Zij zijn tijdens de onderstaande opvanguren bereikbaar op het nummer: 0492/15.35.22.

Er is betalende opvang mogelijk van:

  • 6u45 tot 8u15
  • 15u35 tot 18u
  • op woensdag van 12u25 tot 18u

De opvang van de lagere schoolkinderen gaat door in de schoolrefter. De opvang van de kleuters vindt plaats in de kleuterafdeling K1.

De vergoeding bedraagt € 1,15 per begonnen half uur. Het totaalbedrag wordt iedere maand gefactureerd via de schoolfactuur.

Opgelet! Bij niet-betaling zal de toegang tot de opvang ontzegd worden. Eventuele kosten verbonden aan laattijdige betaling worden doorgerekend aan de aanvrager.

Kan u, om welke reden dan ook, het sluitingsuur van de opvang (18u) niet halen? Dan vragen wij u tijdig en VOOR 18u telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke van de opvang. Indien er niet tijdig verwittigd wordt zal er een administratieve boete van
€ 12,50 aangerekend worden die meteen dient betaald te worden.