Voor- en naschoolse opvang

De school organiseert voor-en naschoolse opvang.

Voor de lagere school gaat de opvang door in de refter (gebouw KTA) en voor de kleuters in de kleuterspeelzaal (kleuterblok).

6u45 tot 8u15 : betalende voorschoolse opvang

15u35 tot 18U00 : betalende naschoolse opvang

Tot 16u15 maken de kinderen van de lagere school hun huiswerk.

Op woensdag betalende opvang van 12u35 tot 18u00. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee.

Per beginnend half uur wordt er €1,15 aangerekend. Dit bedrag wordt gefactureerd. Er wordt een boete betaald indien het einduur overschreden wordt. Men betaalt dan €12,50 per beginnende half uur.