Facturatie

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…).  

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, sportklassen, …

Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 420 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan opvang, warme maaltijden, leerlingenvervoer, … De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding met de geleverde prestaties. De bijdragen zullen als volgt worden gefactureerd :

Maximumfactuur

Het bedrag van de maximumfactuur wordt gefactureerd in:

  • september (kleuters: 15 euro/ lager: 30 euro)
  • december (kleuters: 15 euro/ lager: 30 euro)
  • maart (kleuters: 15 euro/ lager: 25 euro)

!Schooltoelage!

Op het secretariaat zijn de documenten om de schooltoelage aan te vragen aanwezig. Aarzel niet om hierover inlichtingen te vragen.